همایش نماز مدیران مدارس به همت معاونت پروشی آموزش و پروش ناحیه یک اهواز در سالن شهید مطهری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خوزستان؛ حاج آقا قربانی دبیر ستاد اقامه نماز اهواز در این همایش پیرامون چگونگی نماز در مدارس بیان فرمودند.

ایشان اقامه نماز در حیاط مدرسه را گاهاً جالب و تاثیر گذار دانستند و در خصوص آموزش عملی نماز تذکر دادند که فرزندانتان آنگونه که هستید تربیت خواهند شد نه آنگونه که می خواهید باشند. مدیر مدرسه اگر تشویق به نماز کند تاثیر بالایی دارد.

سپس آقای موسوی ریاست آموزش و پروش ناحیه یک اهواز گفتند: ما مسلمانیم و نباید امر به نماز به ما توصیه شود و خودمان باید بصورت پیشفرض نماز بخوانیم ولی این قضیه در مدارس متفاوت است و برای دانش آموز این مطلب باید توجیه شود که چرا نماز می خوانیم؟ یا چرا با جماعت نماز می خوانیم؟ و… مثلاً: روزی که قرار است نماز جماعت در مدرسه خوانده شود در صف صبحگاه اعلام شود تا تاثیر آن بیشتر شود.