سعید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه با گسترش شهرک‌های اقماری و جدیدالاحداث می‌طلبد مسجد در این شهرک‌ها احداث شود، افزود: در شهرک‌های اقماری استان زنجان به ۴۲ مسجد نیاز داریم. 

وی اظهار کرد: تاکنون ۲۵ مسجد در شهرک‌های اقماری استان زنجان احداث‌شده و مابقی هم در دست احداث است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان بابیان اینکه با اداره اوقاف، ستاد اقامه نماز، راه و شهرداری رایزینی در خصوص احداث مسجد در شهرک‌های اقماری استان انجام‌شده است، گفت: برخی‌ها زمین ندارند و شهرداری و راه و شهرسازی مسکن خواهند داد و برخی‌ها هم که زمین دارند و پول‌ندارند، اوقاف کمک خواهد کرد.

ناصری از وجود هزار و ۲۰۰ مسجد در استان زنجان خبر داد و گفت: خوشبختانه همکاری دستگاه‌های اجرایی در خصوص احداث مسجد در شهرک‌های اقماری خوب است و همکاری خوبی دارند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان برتروبج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد و افزود: امروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه بیشتر شده و در این میان تقویت نماز و باورهای دینی باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی در جامعه کم شود.