دوره کوتاه مدت تخصصی نماز ویژه طلاب غیر ایرانی در محل ستاد اقامه نماز خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تخصصی نماز خراسان رضوی؛ با هماهنگی و تفاهم جامعه المصطفی و مرکز تخصصی نماز خراسان رضوی جهت برگزاری دوره کوتاه مدت ویژه طلاب غیر ایرانی که بصورت یک تشکل دینی در حوزه نماز درمیان مهاجرین و مردم کشور متبوع خود فعالیت دارند؛ بصورت کارگاه آموزش تخصصی نماز، اولین جلسات آن روز چهارشنبه مورخه ۲۳/۸/۹۷  با حضور حجت الاسلام والمسلمین باقی با موضوع درسی ” آداب و اسرارنماز” برگزار گردید.

طبق تفاهم بعمل آمده مقرر گردیده در ۵۰ ساعت محورها و سرفصل های مورد نیازنمازی به صورت تخصصی آموزش داده شود و طلاب پس از طی این آموزش ها، در جمع خانواده های مهاجرین و مردم کشور خود به ترویج امر نماز بپردازند.