تیزر خلاصه گزارش ستاد اقامه نماز از اقامه کنندگان نماز در سال ۹۷