به گزارش کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، «محمد حسین رضایی» نماینده رئیس‌جمهور در امر نماز، در بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز به میزبانی دانشگاه سمنان، با بیان گزارش داوری از عملکرد سال ۹۶ دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توسعه و ترویج نماز، اظهار داشت: ارزیابی‌ها از ۲ هزار و ۱۷۰ دستگاه اداری استان‌ها و ۴۰ دستگاه در سطح ملی صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که ارزیابی‌ها شامل برنامه‌های مورد توافق در سه سطح مدیریتی است، اضافه کرد: هریک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس ظرفیت‌ها، مأموریت و تکالیف قانونی خود مورد ارزیابی قرار گرفت که ضمن پرهیز از مقایسه، روند پیشرفت هر دستگاه موردتوجه بوده است.

نماینده رییس‌جمهور در امر نماز، با بیان این‌که ارزیابی‌ها صرفاً زمینه‌ساز اقامه نماز در دستگاه‌ها است، ابراز داشت: اکثر دستگاه‌های اجرایی همکاری و عملکرد مثبت در زمینه ترویج نماز داشتند و عملکرد آن‌ها مورد قبول هیئت داوری قرار گرفته است که در این راستا ۹ دستگاه شایسته تقدیر قرار گرفتند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: در میان دستگاه‌های وزارت کشور، وزارت فرهنگ و آموزش، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان زندان‌ها با مأموریت‌های فرهنگی و آموزشی در امر تولید مباحث نماز پیش رو بودند.

وی با بیان این‌که سامان‌دهی فضای نماز و متناسب با اقامه نماز در دستور کار است، اضافه کرد: مدیران سطوح عالی دستگاه‌های اجرای ضمن پیش‌بینی اعتبارات لازم، می‌بایست حمایت و پشتیبانی از نماز را داشته باشند و موانع را شناسایی کنند و ضمن تأکید ویژه بر عدم تداخل وقت نماز با اجلاسیه‌ها و همایش‌ها، نقش الگویی خود را در ترویج و توسعه اقامه نماز ایفا کنند.