جلسه شورای اقامه نماز گمرکات استان با آیات نورانی قرآن کریم و با حضور اعضاء در دفتر معاونت اداری و مالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی؛ در ابتدای جلسه اسفندیار دریکوندی معاونت اداری و مالی اداره کل ضمن عرض خیرمقدم و تبریک ایام به اعضاء حاضر در جلسه ، گزارشی مختصر از مصوبات انجام شده ارائه و در خصوص برنامه های سه ماهه پایانی سال تصمیماتی را مطرح کرد. سپس اعضاء حاضر در این جلسه دیدگاهها و نظرات خود را در مورد برنامه های مطرح شده بیان کردند.

در پایان مصوب شد که برای کارکنان و خانواده ها مسابقه خاطره نویسی با موضوع نماز برگزار و از خادمین و فعالین امر نماز تقدیر و تجلیل به عمل آید.