مدیرکل و دبیرستاد اقامه نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان ضمن بازدید از بنیاد رزن نحوه اقامه نماز را بررسی کردند.

به گزارش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رزن، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان به همراه دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان ، درخلال بازدید از بنیادرزن وضعیت اقامه نماز درآن شهرستان را هم بررسی کردند.
عارف مدیر کل بنیاد استان همدان در این بازدید از برگزاری نماز جماعت در این بنیاد تقدیر نموده وبه برگزاری نماز اول وقت تاکیدکرد.
همچنین حسنی دبیر ستاد اقامه نماز استان برپیگیری برگزاری بهتر نمازجماعت در شهرستان ها ورفع نقایص موجود نمازخانه ها تأکیدکرد.
مصطفوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رزن نیز از حضور مدیر کل و دبیر ستاد اقامه نماز تقدیر و تشکر نموده و گفت :در صورت تامین اعتبار می توانیم نمازخانه را تعمیر و تجهیز نمائیم.