جلسه ستاد اقامه نماز زندان های استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی، در ابتدای این جلسه آقای اکبری رئیس فرهنگی و تربیتی و دبیر جلسه با مرور مصوبات جلسه قبل، میزان اجرایی شدن مصوبات را گزارش داده و بیان کرد: سربازان جدیدالورود توسط روحانیون مستقر زندان ها در خصوص قرائت صحیح حمد و سوره مورد امتحان قرار گیرند و چنانچه نسبت به نماز مشکل دارند آموزشهای لازم داده شوند تا زمانی که به تایید فرمانده یگان برسد.

سپس مصوب شد در خصوص آموزش نماز سربازان فرمانده یگان ورود پیدا کند و برای سربازان فرم ارزیابی فرهنگی تهیه نماید و براساس تایید آموزش های دیده شده در حوزه نماز و اعتقادات مورد تشویق قرار گیرند.

در ادامه مقرر شد در آموزش ضمن خدمت پرسنل، برنامه های اعتقادی و نماز گنجانده شود تا اینکه احکام در ذهن همکاران تداعی گردد.