جلسه ستاد اقامه نماز با حضور مدیرکل بنیاد استان همدان دوشنبه ۱۰ دی ماه تشکیل شد.

به گزارش ایثار همدان در این جلسه، ابتدا حسنی دبیر ستاد گزارشی از روند اقامه نماز در بنیاد استان و شهرستان ها را ارائه کرد و به قرائت دستورالعمل ۲۴ ماده ای ستاد اقامه نماز پرداخت که در خصوص این موارد نظرات اعضای جلسه نیز مطرح شد.
در ادامه عارف مدیرکل بنیاد استان همدان ضمن تشکر از برگزاری مناسب و به وقت نماز در بنیاد استان رهنمودهایی را جهت بهترشدن کیفیت بهره برداری از وقت مقرر نماز ارائه کرد و افزود : نماز در وصایای شهدا بسیار تاکید شده و یکی از سفارشات دین هم اقامه نماز است و ما باید کاری کنیم تا در وقت نماز علاوه بر کارکنان و مراجعین ،سایر مردم و افراد رهگذر نیز بتوانند در نماز جماعت شرکت کنند .