اولین جلسه ستاد اقامه نماز با حضور سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد و سایر اعضاء تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، اولین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه پیام نور استان یزد با حضور دکتر میر حسینی سرپرست دانشگاه،حجج اسلام صدرالساداتی و غرویان رئیس ومعاون نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه،تولائی دبیر اجرایی نهاد رهبری و آخوندی مدیر اداره فرهنگی، دانشجویی وتربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان یزد وسایر اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

در ابتدا حجت الاسلام غروی ضمن تبریک انتصاب دکتر میر حسینی، از سابقه عملکرد ستاد اقامه نماز در دانشگاه ووضع موجود گزارشی را ارائه نمود. و خواهان فعال تر شدن این ستاد با اضافه شدن تعدادی از دانشجویان علا قمند واساتید وکارکنان فعال در بحث ترویج نماز شد.

در ادامه دکتر میر حسینی ضمن بررسی گزارشات ارائه شده از نهاد نمایندگی ولی فقیه و مدیریت مالی دانشگاه تصریح کرد: با تعامل بیشتر تلاش می کنیم در جهت رفع مشکل تامین بودجه اقامه نماز در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان یزد گامهای مفیدی برداریم.

هم چنین پیشنهاد اضافه کردن اعضاء دانشجویی و علمی و اداری ستاد برگزاری نماز مورد موافقت دکتر میر حسینی قرار گرفت.