آقای اکبر عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز به همراه آقای قریشی مدیر کل بهزیستی استان کردستان و معاونین ایشان از روند اجرای سرود نماز مهد ها بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ در این بازدید گروه های سرود شرکت کننده در جشنواره، سرودهای خود را ارائه کردند.

آقای اکبر عظیمی ضمن تشکر از تلاش مدیران و مربیان مهدهای شرکت کننده در جشنواره سرود گفتند: هدف اصلی جشنواره سرود انس گرفتن کودکان با شعر ها و سرود های نمازی است و مدیران و مربیان مهدها باید تلاش خود را در این زمینه مضاعف کنند.

ایشان گفتند:امیدواریم بتوانیم گروه های سرود نمازی را ساماندهی کنیم که بتوانیم در مراسمات و جشن های ملی و مذهبی از آنها استفاده کنیم و با این کار کودکان را بیشتر به انس گرفتن با نماز راهنمایی کنیم.

آقای عظیمی در ادامه گفتند: امروزه کودکان به دلیل مشغله های کاری والدین بیشتر وقت خود را در مهد ها نزد مربیان می گذرانند و این فرصت مغتنمی است تا مربیان بیشتر به آموزش مسائل معنوی بپردازند و کودکانی اهل نماز و دین تربیت و تحویل جامعه دهند.