نشست تخصصی نمازشناسی و شیوه های دعوت به نماز برای ورزشکاران (خواهر) شهرستان چاراویماق برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی؛ ضیایی در این جلسه ضمن تاکید به پرورش جسمی توصیه نمود که ورزشکاران ما بخصوص ورزشکاران خانم باید به پرورش روح خود نیز بپردازند.

ایشان اشاره کردند که انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است البته پرورش بدن به معنی مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت واجب است اما در کنار آن به بعد روحانی خودتان نیز عنایت ویژه داشته باشید. هر کدام از اینها به نوبه خود مورد توجه اسلام است.

یکی از راه های پرورش روح توجه به نماز است و در این راه، هم باید خود عامل باشید و هم دوستان و فرزندانتان را به این سمت و سو رهنمون باشید.

در ادامه جلسه پرسش هایی از طرف حضار در مورد نماز و شبهات شد که استاد پاسخ دادند.