در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ مدیر و کارشناس ارزیابی و نظارت ستاد اقامه نماز استان با مدیر عامل آبفای روستایی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی؛ در این نشست صمیمی مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن تشکر از فعالان نماز در این شرکت به اهمیت نماز اول وقت با قرائت صحیح پرداخت و در در ادامه با توجه به هدر رفت آب در مساجد بین راهی و شهری پیشنهاداتی را ارائه نمود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل آبفای روستایی گزارشی از فعالیت های فرهنگی و به خصوص ترویج فرهنگ نماز در این مرکز ارائه نمود و افزود ما از تمام ظرفیت های این شرکت برای ترویج فرهنگ نماز و کمک رسانی به نمازخانه های بین راهی استفاده می کنیم.