جلسات تخصصی دوره تربیت مدرس مرکز تخصصی نماز مشهد در دو کلاس خواهران و برادران با حضور اساتید حجج اسلام سبحانی نیا و دهشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ جلسات تخصصی دوره تربیت مدرس  مرکز تخصصی نماز مشهد در دو کلاس خواهران و برادران با حضور اساتید حجج اسلام سبحانی نیا  و دهشت با عناوین پاسخ به شبهات نماز و دستاوردهای چهل ساله مساجد در انقلاب چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ دی در محل مجتمع نیایش مشهد برگزار شد.

این دوره در ۱۵۰ ساعت برای طلاب و روحانیون و کارشناسان معارف طراحی شده است که ۱۶ هفته آن برگزار شده و به انتهای مسیر خودش رسیده است.

لازم به ذکر است؛ از افراد مستعد و توانمندی که از این دوره فارغ التحصیل می شوند به عنوان استاد مدرس نماز در برنامه های آموزشی ستاد اقامه نماز استفاده خواهد شد.