جلسه داوری آثار جمع‌ آوری شده از سرود مهدهای کودک های استان ایلام با حضور رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام و هیئت داوران در محل بهزیستی استان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام ، جلسه داوری آثار جمع‌آوری شده از سرود مهدهای کودک استان ایلام با حضور رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام و هیئت داوران در محل بهزیستی استان انجام شد.

در میان آثار ارسال شده برای شرکت در این جشنواره هیات داوران درمیان گروه های شرکت کنندگان ۳ سرود برتر را به عنوان گروه های منتخب برای حضور در مرحله نهایی معرفی کردند.