دوره انس کودکان و نوجوانان با نماز، در استان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان، دوره آموزشی انس کودکان و نوجوانان با نماز برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان های استان کردستان، در شهر سنندج برگزار شد.

آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز و خانم شیخی مدیر کل کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان باحضور در محل برگزاری این دوره، ضمن نظارت بر اجرایی دوره به سوالات تعدادی از مربیان و مسئولان برگزاری دوره پاسخ دادند.