طرح آموزشی نیک (از برنامه های مصوب سال ۹۷) با همکاری اداره کل بهزیستی و ستاد اقامه نماز استان در شهرستان های جغتای و طرقبه، شاندیز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ؛پس از برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته کارشناس آموزش اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و ستاد اقامه نماز استان، تتمه دوره آموزشی طرح نیک در شهرستان های جغتای و طرقبه، شاندیز برگزار شد.

این دوره  در دو بخش تئوری و کارگاه عملی ارائه شد و سرفصل های نمازشناسی ، مخاطب شناسی کودک، نقش مربیان در  شیوه های جذب به نماز و بیان ایده ها و جربیات موفق بصورت کارگاه عملی مطرح گردید و از اساتید حجج اسلام دوستی، کمالیان، ملازاده، ایزدی بهره گرفته شد.

لازم به ذکر است که این دوره درهمه شهرستان های خراسان رضوی اجرا شده است و ادامه آن بزودی در شهرستان های تایباد و بردسکن نیز برگزار خواهد شد.