جلسه هم اندیشی و هم افزایی مسئولین فرهنگی سازمان آب منطقه ای استان اصفهان با ستاد اقامه نماز استان پیرامون برنامه های فرهنگی و آموزشی مشترک روز شنبه ۲۹ دی ماه سال جاری با حضور حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان، شیری دبیر ستاد اقامه نماز سازمان آب منطقه ای استان و مسئولین فرهنگی دو سازمان در محل دفتر مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان ضمن خیر مقدم، ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بین مدیران،کارکنان دستگاه های اجرایی و خانواده های آنان را ضروری دانست.

در ادامه شیری دبیر ستاد اقامه نماز سازمان آب منطقه ای استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیّت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای نهادینه کردن فرهنگ اقامه نماز در بین کارکنان آن سازمان و خانواده های آنان، از آمادگی آن سازمان جهت اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی مشترک با ستاد اقامه نماز استان خبر داد.

در این جلسه مقرر شد دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه مدیران و کارکنان سازمان آب منطقه ای استان اصفهان با حضور اساتید تخصصی نماز در هفته آینده برگزار گردد.