جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری در شورای اقامه نماز اداره کل گفت: لازم است بخش‌های مختلف اداره کل از جمله معاونت‌ها، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و زیر مجموعه‌ها و مراکز وابسته به این اداره کل از جمله موسسات فرهنگی هنری و… در موضوع نماز اهتمام ویژه داشته باشند و مشوق اقامه نماز باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع نماز خاطرنشان کرد: لازم است جهت گیری ستاد اقامه نماز اداره کل منطبق بر جهت گیری وزارتخانه باشد و با اجرای روش‌های مختلف فرهنگی و هنری، فرهنگ ساز اقامه نماز در مجموعه‌های تحت اداره خود باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانعلی معتمدی دبیر شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این ستاد ارائه و مصوبات جلسه قبل را مرور کرد و به تفاهم نامه‌های منعقده بین ستاد اقامه نماز کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تفاهمنامه منعقده بین اداره کل و ستاد اقامه نماز استان اشاره و توضیحاتی در این خصوص ارائه نمود.

در ادامه سایر اعضا شورای اقامه نماز اداره کل به بیان نظرات خود پرداختند و مقرر شد پیشنهادات زیر مجموعه‌های اداره کل در زمینه ترویج نماز تا جلسه آینده تجمیع و جهت طرح در این شورا ارائه شود.

خاطرنشان می‌شود، شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با حضور اعضا ٣٠ دی در این اداره کل برگزار شد.