دوره آموزشی طرح مبین (مدیریت برنامه های یاوران نماز) برای تعدادی از ائمه جماعت مدارس آموزش و پرورش و مدیران مدارس متوسطه دوم پسران در شهرستان بیجار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ حاج آقای مرادی امام جمعه محترم شهرستان بیجار و آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان کردستان با حضور در محل دوره آموزش در جریان برنامه ها و مطالب ارائه شده قرار گرفتند.

آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز ضمن تشکر از حضور امام جمعه محترم و قدردانی از حضور شرکت کنندگان در دوره گفت: ما برای تربیت دانش آموزان که آینده سازان این کشور هستند وظیفه سنگینی بر عهده داریم، از معلمین و مدیران آموزش و پرورش انتظار می رود همزمان به امر پرورش و آموزش دانش آموزان بپردازند تا دانش آموزانی مومن، متعهد، با سواد و پرتلاش تحویل جامعه بدهیم.

آقای عظیمی گفت اگر دانش آموزان با نماز انس پیدا کنند از آسیب های اجتماعی به دور خواهند ماند.