مدیر ستاد اقامه نماز استان و کارشناس برنامه ریزی و نظارت ستاد در نشستی با شهردار مشهد الرضا که با حضور دبیر اقامه نماز و کارشناسان شهرداری تشکیل گردیده بود شرکت نمود .

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ ابتدا دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری گزارشی از فعالیتهای انجام شده در طول سال ۹۷ به جلسه ارائه نمود.

در ادامه مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن تشکر از همکاری شهرداری بخصوص در امراقامه نماز ظهر عاشورا و ۲۸ صفر ،مواردی را در جهت استفاده از ظرفیت شهرداری در توسعه فرهنگ نماز ارائه نمود :

۱-استفاده از ظرفیت فرهنگ سراها

۲- استفاده از ظرفیت شورای محلات

۳- افزایش مهارت ائمه جماعات شهرداری

۴- افزایش معرفت و مهارت خانواده های شهرداری در حوزه نماز

۵- برگزاری نشست هایی برای رانندگان تاکسی و کارگران شهرداری سپس شهردار محترم مشهد ضمن تشکر یادآورشد خداوند فرصتی را که داده باید استفاده کنیم به نحوی که در پایان هر ساله  شاهد تغییراتی در رفتار و عملکرد همه با استعانت از نماز را شاهد باشیم.

لازم است موارد یاد شده کارشناسی شده و به صورت یک تفاهم نامه امضا و اجرا شود.