باحضور حجت الاسلام فیض آبادی از اساتید مرکز تخصصی نماز مشهد دوره مدیریت اقامه نماز در اداره کل راه آهن خراسان رضوی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ؛ طبق تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد اقامه نماز دوره های آموزشی نماز با عنوان مدیریت اقامه نماز ویژه مدیران ارشد، میانی و پایه اداره کل راه آهن خراسان رضوی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن  برگزار شد.

این دوره که به مدت ۴ ساعت حضوری می باشد سرفصل های نقش ها و مسئولیت های مدیران در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و آثار و برکات اقامه نماز در اداره، با حضور حجت الاسلام فیض آبادی از اساتید مرکز تخصصی نماز مشهد تدریس شد.

پس از طی دوره بصورت ۴ ساعت غیرحضوری، برای شرکت کنندگان گواهی صادر خواهد شد