دوره فعالان اجرایی نماز ویژه رابطین و  کارشناسان فرهنگی و با حضور جمعی از روسا و معاونین سازمان زندان های کشور در هتل نماز مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ دوره فعالان اجرایی نماز ویژه رابطین و کارشناسان فرهنگی و با حضور جمعی از روسا و معاونین  سازمان زندان های کشور در سه روز از تاریخ ۶/۱۱/۹۷ درسالن آمفی تئاتر هتل نماز مشهد برگزار شد.

پس از هماهنگی و برنامه ریزی دبیر اقامه نماز سازمان زندان های کشور و کارشناس آموزش ستاد اقامه نماز استان، سرفصل های تفسیر آیات نماز، نماز و خانواده، نماز در فرق، نمازشناسی و شبهات نماز با حضور اساتید مرکز تخصصی نماز مشهد، حجج اسلام فیض آبادی، موسوی، شهبازنژاد و حسین زاده در ۱۸ ساعت برگزار شد.