ادامه دوره های تخصصی تربیت مدرس نماز در چهار گروه تکمیلی، دوره آقایان و بانوان و دوره طلاب غیر ایرانی در هفته ای که گذشت باحضور حجت الاسلام باقی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ دوره های تخصصی تربیت مدرس نماز در چهار گروه تکمیلی، دوره آقایان و بانوان و دوره طلاب غیر ایرانی در هفته ای که گذشت باحضور حجت الاسلام باقی باعنوان اسرار نماز برگزار شد.

دوره تخصصی تربیت مدرس نماز در سال ۹۷ از نیمه مرداد ماه شروع و هفته های پایانی آن نیز برگزار شد و برای دوره اصلی برادران  سرفصل های نمازشناسی و راههای تکمیل نماز ، تفسیر آیات نماز ، روایات نماز ، اسرار نماز، شیوه های دعوت به نماز، نماز و خانواده، شبهات نماز، روش های تبلیغ و تدریس، شیوه های بیان احکام، زیباخوانی نماز،  احکام تخصصی نماز، مسجد و مدیریت فرهنگی به بحث و بررسی گذاشته شد و اساتید حجج اسلام کفیل، جعفری پور، علی اکبر وحیدی، کاظمی، باقی، دیانت، سبحانی نیا، محمد وحید، فیض آبادی، اسکندری، دارینی، شهبازنژاد و تائب بهره برده شد.

پس از تکمیل امتحانات و آزمون های پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی ۱۵۰ ساعته صادر خواهد شد.