مراسم تقدیر از فعالان اقامه نماز و برندگان مسابقه کتابخوانی نماز اداره کل بیمه سلامت استان ایلام با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان و مسئولین اداره کل بیمه سلامت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام، مراسم تقدیر ازنفرات بر تر مسابقات کتابخانی نماز و فعالان توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز در اداره کل بیمه سلامت استان با حضور رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز و نورالدین رحیمی  مدیر کل بیمه سلامت استان و کلیه کارکنان این اداره کل برگزار گردید.

نورالدین رحیمی مدیرکل بیمه سلامت استان در این نشست با تقدیر از زحمات امام جماعت محترم مجموعه اظهارکرد حضور همه همکاران در نماز جماعت اداره کل قابل تقدیر و تجلیل است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و بیمه سلامت استان در اهتمام به انجام فعالیت های فرهنگی و دینی به ویژه ترویج فرهنگ نماز گفت: بیمه سلامت استان ازدستگاه های برتر در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز می باشد که نشان از توجه و اهمیت مدیران و کارکنان به مسائل دینی و مذهبی دارد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان نیز در این نشست اظهار داشت: ایجاد آگاهی در مورد فلسفه نماز بسیار مهم است چون آگاهی های جانبی جوانان بیشتر شده است و نیاز است که آگاهی در این مورد نیز در جوانان به وجود آید.

رضایتی گفت: رشد و خودسازی یکی دیگر از آثار نماز است. با توجه با آیات قران و با توجه به اینکه هرلحظه انسان در معرض گناه قرار دارد، نماز یک عامل بازدارنده در مقابل گناه است.نماز هم نقش بازدارندگی دارد هم درمان است.

در پایان با اهدا لوح تقدیر و اهدای جوایز به نحو شایسته ای از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.