نشست دانش آموزی در دبیرستان قدس سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان سمنان؛ مسعود دریس در نشست دانش آموزی امروز که با حضور معاون محترم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان همراه بود ، عنوان کرد: مهمترین راهی که خداوند برای بندگان خود قرار داده تا با او ارتباط مستمر داشته باشند نماز می باشد. فلسفه عبادت انس با خدای تعالی است و در اثر انس با خدا است که انسان به او نزدیک می شود و به کمال و سعادت می رسد.

وی ادامه داد: نماز عامل سازنده ای است که پایداری و مقاومت انسان را در برابر فراز و نشیب های زندگی حفظ می کند و نمازگزار در برابر هر خیر و شر، خوبی و بدی خویش را حفظ نموده و با هر بادی نمی لرزد.