کارگاه آموزشی کادر متخصص نماز و پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر در قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان قزوین کارگاه آموزشی کادر متخصص نماز و پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر در قزوین برگزار شد.

دکتر صفاپور دبیر مبارزه با مواد مخدر استان در کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد گفت: آسیب‌های اجتماعی و در راس آنها اعتیاد به مواد مخدر از تهدیدات جدی جوامع امروزی است که همه اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

ایشان ضمن درخواست از روحانیان مبنی ایراد سخنرانی هایی در حوزه مباحث پیشگیری از اعتیاد، افزودند: این مسئله به این خاطر است که روحانیون نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه دارند.