ستاد اقامه نماز استان تهران طبق سنوات هرساله با برپائی غرفه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در دوبخش کودکان و پاسخگوئی به سوالات مراجعین در خصوص نماز و مسائل شرعی شرکت و با برگزاری مسابقه نقاشی و قرائت سوره های قرآن از کودکان و اهدای جوایز در پایان مراسم بکار خود ادامه داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان تهران؛ در غرفه ستاد اقامه نماز علاوه بر موارد ذکر شده همکاران محترم مجمع خیرین مسجد ساز نیز ضمن توزیع بروشور مجمع به سوالات مراجعه کنندگان نسبت به وظائف مجمع توضیحات لازم را ارائه نمودند. 

در غرفه کودکان بالغ بر هزار جایزه مختلف از قبیل مداد رنگی، پازل و انواع گتاب کودک توسط کارشناس روحانی محترم بین شکت کنندگان توزیع گردید.

در غرفه پاسخگوئی به سوالات شرعی و مسائل دینی که توسط روحانی مستقر صورت پذیرفت نسبت به اهداء کتاب بر حسب نظر ایشان به مراجعین کتاب اهداء گردید.

ستاد اقامه نماز استان تهران علاوه بر برپائی غرفه در مراسم راهپیمائی با تشکیل کارگروه برگزاری اقامه نماز جماعت در روز ۲۲ بهمن ۹۷ اقدامات و هماهنگی لازم برای امکان در نظر گرفته در مسیرهای ۱۲ گانه را طی جلساتی از اول بهمن ماه پیگیری که به لطف خداوند با کمال مطلوب انجام گردید.