با حضور حجت الاسلام فیض آبادی از اساتید مرکز تخصصی نماز خراسان رضوی دوره مدیریت اقامه نماز ویژه مدیران پایه، میانی و ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ دوره مدیریت اقامه نماز ویژه مدیران پایه ،میانی و ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور حجت السلام فیض آبادی از اساتید مرکز تخصصی نماز خراسان رضوی در سالن اجتماعت دانشگاه علوم پزشکی  روز سه شنبه ۲۳ بهمن در چهار ساعت برگزار شد.

حجت الاسلام فیض آبادی ضمن اشاره به شیوه های دعوت به نماز بیان داشت: برای دعوت به نماز باید اول حوزه آموزش و حوزه تربیت و پرورش از یکدیگر جدا شود. مسئله نماز نیاز به آموزش دارد، برای دانستن مسائل شرعی، از نظر تربیتی هم باید اصول  تربیت را رعایت کرد و از سویی در حیطه پرورش مذهبی هم  باید  انسان را آماده کرد.

ایشان در ادامه سخنانش در دعوت به نماز گفت: خدا می فرماید: «مردم را دعوت کن به راه خدا با حکمت و موعظه و رد شبهات» در بحث پرورش مذهبی که بسیار مهم است کارهایی میتوان انجام داد مثلا؛

– خدا را خوب معرفی کرد.

– مسئله الگو و تاثیر رفتارهای الگو بسیار کلیدی است

– ایجاد جو مذهبی در محیط زندگی و کار

– ایجاد تجربیات مذهبی