فراخوان برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع «نماز» برای فرزندان کارکنان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ستاد اقامه نماز اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با همکاری روابط عمومی این اداره‌کل، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسابقه نقاشی با موضوع «نماز» را برای فرزندان کارکنان از مقطع سنی ٧ تا ١۵ سال برگزار می‌کند.

بر اساس فراخوان منتشر شده، واجدان شرایط برای شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را با تکنیک آزاد و در ابعاد A۴ و یا A٣ حداکثر تا پنجم اسفندماه امسال به روابط عمومی اداره‌کل ارسال نمایند.