با حضورحجت الاسلام ایزدی کارگاه شیوه های دعوت به نماز در جمع پرسنل وظیفه یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ، کارگاه شیوه های دعوت به نماز با حضور استاد حجت الاسلام ایزدی از اساتید مرکز تخصصی نماز خراسان رضوی  در جمع پرسنل وظیفه یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی برگزار شد.

حجت الاسلام ایزدی پس از بیان اهمیت و ضرورت نماز و نقش نماز در عرصه های مختلف زندگی ، سخنانی پیرامون اصول و شیوه های نوین دعوت به نماز ایراد نمود.

در ادامه مراسم جشنواره غذا برگزار و در آمد حاصل از این جشنواره که به همت خواهران شاغل و با کمک دبیر ستاد اقامه نماز و امر به معروف اداره کل انجام شد، برای شیر خوارگان شیر خوارگاه حضرت علی اصغر هزینه شد.