گردهمایی یاوران نماز استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی؛ این گردهمایی که با دعوت قبلی ستاد اقامه نماز استان انجام شده بود نزدیک به ۴۰ نفر از آقایان و خانم ها شرکت داشتند.

در این نشست ضمن طرح اسرار نماز  و شیوه های جذب جوانان و هم چنین معرفی بعضی کتاب های مفید و موثر با موضوع جذب جوانان، به مدعوین از حضار درخواست گردید ضمن مطالعه راه های جدیدی که به نظرشان می رسد یاد داشت و در جلسه آتی ارائه شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.