دوره آموزشی «شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز» با حضور ۱۵۰ نفراز ائمه جماعت مساجد و ادارات شهرستان سنندج با حضور حجت السلام حاج آقای ابراهیمی از مرکز تخصصی نماز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان ضمن تشکر از حضور و زحمات ائمه جماعت گفت: ائمه محترم جماعت نقش و مسئولیت بسیار سنگین الهی در برقراری ارتباط با مردم و بویژه راهنمایی نسل جوان به عهده دارند و برای موفقیت در این امر باید بطور مستمر به دانش و توانمندی خود بیفزایند.

دعوت به نماز کار ساده ای نیست، آداب، روش ها و مهارت های خاص خود را می طلبد. لذا این دوره در راستای آشنایی ائمه محترم جماعت با این مهارت ها می باشد و همچنین بستری فراهم شده تا از تجربیات ارزنده همه گیر استفاده کنند و انتظار دارم با ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی ستاد اقامه را در محقق نمودن اهداف و برنامه های خود یاری یاری نمایید.