نشست یاوران نماز مشهد با رویکرد جدید ستاد اقامه نماز کشور در مجتمع نیایش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ اداره جلسه که برعهده یکی از یاوران نماز انجام گرفت، مدیر ستاد اقامه نماز استان و کارشناس آموزش و فرهنگی در این جمع به اهداف، شیوه ها و فعالیت و نحوه تعامل با اقشار مختلف اشاره نمودند، سپس یاوران نماز نقطه نظرات و تجربه های کاری خود را بازگو نمودند.

در پایان مدیر ستاد در جمع بندی جلسه یادآور شد: امروز هر فرد مسلمان دغدغه مند  همانند یک سرباز بعنوان سرباز فرهنگی باید به سلاح معرفت و مهارت در گفتگو با دیگران آشنا باشد و از فرصت های طلایی اوقات افراد که بیشترین اعتماد را به او دارند استفاده نماید و آنان را راهنمایی و به شبهات آنان پاسخ داده و تلاش نماید در حد توان و فرصتی که دارد زمینه های  اقامه نماز را فراهم سازد.

در ادامه مدیریت به برنامه های ستاد اقامه نماز در امروز و سال آینده اشاره و با اهدا کتاب، برای موفقیت بیشتر، به مطالعه معارف نماز تاکید نمود.