دوره آموزشی نیک (نماز یاوران کودک) ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک شهرستان زنجان با همکاری اداره کل بهزیستی استان در اسفند ماه ۱۳۹۷ در سالن جلسات اداره کل بهزیستی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان زنجان؛ در این دوره ۸ ساعته تعداد ۴۰ نفر از مربیان و مدیران مهدهای کودک شرکت کرده بودند و اساتید دوره از مرکز تخصصی نماز قم بودند که روش ها و مهارت های دعوت کودکان به نماز در این کارگاه آموزش داده شد.

هدف از برگزاری این دوره ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و ترویج فرهنگ نماز در میان مدیران و مربیان مهدهای کودک، ارتقای دانش و بینش مدیران و مربیان مهدهای کودک نسبت به معارف نماز (شیوه های انس کودکان با نماز) و ارتقای توانمندی و مهارت عملی مربیان پیش دبستانی به منظور انتقال صحیح مفاهیم نماز به کودکان  می باشد.

بنا براین گزارش عنوان و موضوعات آموزشی دوره عبارتند از نمازشناسی، مخاطب شناسی، نقش مربیان در گرایش و ایجاد علاقه کودکان به نماز، پرسمان نماز و کارگاه عملی که با سرفصل های اهمیت و جایگاه نماز، آثار تربیتی نماز در شکل گیری شخصیت کودکان، آداب نماز، آشنایی با ویژگی های کودکان پیش دبستانی و نیازهای آنان، نقش الگویی، نقش آموزشی، نقش تلقینی و…، پاسخ به پرسش های مخاطبان درباره نماز و بیان ایده ها و تجربیات موفق توسط مخاطبان توسط اساتید تدریس شد.

منابع آموزشی از دوره مذکور کتاب گلهای بهشتیتألیف: آقایان عبدالاحد اسلامی، هادی عجمی و خانم مریم کوشکباغ و  کتاب فرودگاه فرشتگان (جلد۱) تالیف: آقای اصغر آیتی بود که در بین شرکت کنندگان توزیع گردید.