رئیس اداره سواد آموزی استان با سرپرست ستاد اقامه نماز استان کردستان در راستای هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی نماز کلید بهشت دیدار کردند.                                       

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان ضمن خیر مقدم به رئیس اداره سواد آموزی و تبریک سال نو گفتند: با توجه به شرایط خاص استان و نظر وزارت آموزش و پرورش این دوره آموزشی در سال گذشته به علت آماده نبودن محتوای آموزشی مخصوص عزیزان اهل سنت برگزار نگردیده است، اما با توکل به خدا و آمادگی اداره کل آموزش و پرورش امیدواریم بتوانیم در سال جاری نسبت به برگزاری این دوره به نحو احسن اقدام نماییم.

رئیس اداره سوادآموزی نیز علت برگزار نشدن دوره را آماده نبودن کتاب مخصوص عزیزان اهل سنت اعلام کرد و گفت: با تلاش کارکنان سواد آموزی استان و حمایت سازمان نهضت سواد آموزی کتاب چاپ شده و پس از برگزاری دوره آموزشی برای آموزش دهندگان، کتاب نماز کلید بهشت در کلاسهای سواد آموزی آموزش داده می شود.