اولین جلسه همفکری شعار سال (رونق تولید) در ستاد اقامه نماز استان مرکزی با حضور حجت الاسلام رودبارانی مدیر ستاد، دکتر ذوالفقاری، دکتر نوری، مهندس بهرام بیگی، مهندس تابنده و مهندس حیدری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی؛ در این جلسه رودبارانی رابطه و نقش نماز در رونق تولید را تبیین و تشریح نمود.

ایشان بیان داشتند از آنجا که بستر اصلی رونق تولید نیروی انسانی می باشد نماز و عبادت می تواند نقش بسزایی در آن ایفا کند چرا که با وجود نیروی انسانی مومن و پرانگیزه و با وجدان کاری بالا می تواند از همه محدودیت ها و تحریم ها و بحرانها عبود کرد و به تولید رونق ببخشد.

در ادامه اعضای جلسه، مسجد را به عنوان یک پایگاه مهم و استراتژیک جهت عملیاتی کردن شعار سال معرفی کردند که می شود از بستر نماز و عبادت و مسجد و اهالی مساجد جهت رونق تولید استفاده بسیار خوبی داشت که دراین زمینه چند پیشنهاد مطرح گردید.

۱- ترویج فرهنگ رونق تولید در میان اهالی مساجد بصورت نظامند و هماهنگ و کارشناسی شده (نشست های آموزشی)

۲- تشکیل تعاونیهای زود بازده در مساجد با ساز وکار خیریه

۳- ارائه مشاوره های تولیدی برای اهل مسجد