نمایندگان اداره کل امور عشایر، ستاد اقامه نماز استان فارس و امام جمعه محترم شهر نورآباد از مناطق عشایری کوه یزدان، پی کمک و دشت جانی شهرستان ممسنی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان فارس، در راستای بیان احکام نماز و اهمیت اقامه نماز در جامعه عشایری استان، آقایان پاک فطرت بازرس ستاد اقامه نماز استان فارس، شهوندی مسئول دفتر نمایندگی در اداره کل امور عشایر استان و امام جماعت این اداره کل و همچنین با حضور جناب حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه محترم شهر نورآباد از مناطق عشایری کوه یزدان، پی کمک و دشت جانی شهرستان ممسنی بازدید نمودند.

زارعی گفت: در این بازدید با تعدادی از خانوارهای عشایری در مورد اهمیت فریضه نماز و اقامه آن صحبت های لازم ارائه و تعدادی کتاب مربوط به آموزش نماز نیز بین آنها توزیع گردید.

همچنین نماز ظهر و عصر با حضور تعدادی از عشایر در چادر عشایری اقامه گردید.