آقای هاشمی مدیر کل محیط زیست استان ایلام با رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام دیدار نمود.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام؛ سید هاشمی مدیر کل محیط زیست استان دیدار نمود و در خصوص شیوه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در دستگاه های اجرایی گفتگو کرد.

رضایتی درابتدای این جلسه با تبریک ماه شعبان واعیاد شعبانیه وتوجیه مفاد قرارداد فی مابین ستاد اقامه نماز در ادارات با اشاره به وضعیت اقامه نماز جماعت در ادارات استان گفت: وضعیت نماز خانه های اکثر دستگاه های اجرایی استان در حد مطلوبی است وباید با حضور خود مدیردر نمازخانه تلاشی مضاعف در تشویق کارکنان نیزبه نماز جماعت صورت گیرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان در این جلسه به توافقنامه های بین ستاد اقامه نماز و دستگاه های اجرایی کشور اشاره داشت و در خصوص برنامه های عمومی و اختصاصی اقامه نماز ادارات مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: فعالیت های اقامه نماز کلیه دستگاه های اجرائی استان توسط هیئت ارزیابی درستاد اقامه نماز مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه این ارزشیابی ها به ستاد مرکزی اقامه نمازکشور و استاندار محترم و نماینده محترم ولی فقیه در استان منعکس خواهد شد  واز ادارات برتر در اجلاس استانی  تقدیر بعمل می آید.

هاشمی مدیرکل محیط زیست با تشکر از همکاری ستاد اقامه نماز استان اظهار داشت  :این اداره کل مانند سایر ادارات استان ملزم به اجرای توافقنامه فی مابین ستاد اقامه نماز و دستگاه های اجرایی خواهد بود.