مدیر کل تعزیرات حکومتی استان به همراه مسئول جدید اقامه نماز و کارشناسان خود با رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه استان ایلام؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان به همراه مسئول جدید اقامه نماز و کارشناسان خود با رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام دیدار نمود.

در این دیدار مدیر ستاد اقامه نمازاستان ضمن خیر مقدم و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در زمینه نشر و گسترش فرهنگ نورانی نماز در اداره کل تعزیرات در خصوص اجرای تفاهم نامه فی مابین ستاد اقامه نماز کشور و تعزیرات حکومتی بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این دیدار بیرانوند مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ضمن تقدیر و تشکر ازهمکاری ستاد اقامه نماز استان از روند اجرای برنامه های حوزه نماز در اداره کل تعزیرات را ارائه داد و ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و همفکری بیشتر شاهد اجرای برنامه های بهتری در این اداره کل باشیم.