اولین جلسه هیأت ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرائی استان کرمان با حضور تمامی اعضا در مورخه چهارشنبه ۹۸/۲/۴ در دفتر ستاد اقامه نماز استان کرمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کرمان؛ در این جلسه که به منظور توجیه اعضای هیأت ارزیابی، نسبت به ارزیابی سال ۹۷ برگزار گردید، بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید از سوی مدیر ستاد اقامه نماز و کارشناس ارزیابی ستاد توضیحاتی نسبت به آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط داده شد.

سپس هر یک از اعضا محترم برای ۶ دستگاه مشخص و مقرر گردید که هر کدام به عنوان نماینده در برنامه ارزیابی آن دستگاه حضور یابند تا در نهایت جمع بندی نظرات در جلسه هیأت ارزیابی مطرح و تصمیم گیری شود.