دوره تربیت مربی نماز با همکاری موسسه قرآنی خاتم الانبیا با هدف توانمند سازی مربیان مراکز دارالقرآن در معارف نماز در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ با هماهنگی دبیر اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و مرکز تخصصی نماز مشهد و با برنامه ریزی و همکاری مسئول موسسه قرآنی خاتم الانبیا، برای مربیان مراکز دارالقران شهر مشهد، دوره تربیت مربی نماز در قالب طرح مفتاح برگزار شد.

با حضور اساتید مرکز تخصصی نماز مشهد حجج اسلام کمالیان، فیض آبادی، دوستی و باقریه سرفصل های شیوه های دعوت به نماز، نماز و خانواده، نمازشناسی، اسرار نماز و آیات و روایات نماز تدریس شد و پس از آزمون نهایی، برای شرکت کنندگان گواهینامه ۲۴ ساعته صادر خواهد شد.