گردهمائی آموزشی و توجیهی دبیران شورای اقامه نماز شهرستان های استان گیلان در روز شنبه مورخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸در محل ستاد اقامه نماز استان گیلان برگزار شد.

برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی دبیران شورای اقامه نماز شهرستان های استان گیلان پیرامون؛ آیین نامه اجرایی ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی در سال ۹۷ نحوه تشکیل هیأت ارزیابی در شهرستان ها و روند نظارت بر فعالیت دستگاه ها آشنایی با سامانه سجاده و اتوماسیون اداری ستاد برنامه های فرهنگی و آموزشی ۱۳۹۸ در این گردهمائی که با حضور حجت الاسلام حجازی مدیر ستاد اقامه نماز استان گیلان برگزار شد در خصوص برنامه های ستاد توضیحاتی را ارائه شد.

شایان ذکر است که  استان گیلان دارای ۱۶ شهرستان می باشد.