به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور و به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان، محمد احمدی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سامانه سجاده را دستاوردی از جنس فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد نماز دستگاههای اجرائی دانست.
رئیس شورای ارزیابی نماز مجموعه وزارت در استان؛ ارزیابی عملکرد نماز دستگاه‌های اجرایی را امری واجب برای توسعه و ترویج نماز در ادارات توصیف کرد و گفت: در سال جاری با تمهیدات اندیشیده شده از سوی ستاد اقامه نماز استان ارزیابی عملکرد نماز دستگاهها از طریق سامانه سجاده انجام می گردد که این نقطه قوتی در استفاده از فناوری اطلاعات است.
محمدی احمدی فناوری اطلاعات را ابزاری برای ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات دانست و گفت: استفاده از فناوری اطلاعات به مثابه دودوتا پنج تاست که بطور مثال در حوزه نماز استفاده از سامانه سجاده کاهش استفاده از کاغذ، زمان و همچنین بالارفتن دقت و سرعت فرآیند ارزیابی را منجر شده است.
وی اضافه کرد: با اجرای این سامانه دیگر نیازی به ارسال مستندات کاغذی از سوی دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه اطلاعات مربوط فعالیت‌های دستگاه‌‌ها درحوزه نماز در سطح شهرستانی و استانی بروی این سامانه بارگزاری شده و توسط هیئت ارزیابی امتیازدهی می شود.