مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل گفت: ارزیابی فعالیت ها و عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان اردبیل طی سال جاری از طریق سامانه سجاده صورت می گیرد.

«الله شکر عبدی»، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اردبیل گفت: ارزیابی فعالیت ها و عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان اردبیل طی سال جاری از طریق سامانه سجاده صورت می گیرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل، تصریح کرد: ستاد اقامه نماز استان بر حسب وظیفه دستگاه های اجرایی را در زمینه بحث نماز به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می دهد که این سامانه موجب تسریع در انجام فعالیت ها خواهد شد.

وی، اظهار داشت: هر ساله در اجلاس های استانی اقامه نماز تلاش می شود که دستگاه های اجرایی موفق و خلاق مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند و این ارزیابی کمک به شناخت سایر دستگاه ها در زمینه فعالیت های نماز نیز می شود.

این مقام مسئول، عنوان کرد: هر دستگاه اجرایی دبیران ستادی را برای هماهنگی برنامه ها به ستاد اقامه نماز معرفی کرده اند و این دبیران وظیفه ارسال گزارش ها دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند.

عبدی، افزود: ترویج اقامه نماز یکی از زیبنده ترین فعالیت های فرهنگی در بین عموم مردم است و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه به عنوان بدنه نظام باید پیشقدم باشند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان، ادامه داد: تبلیغ فرهنگ اقامه نماز همچون امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت همگانی است و باید عموم جامعه در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.