روحانیون و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان در ماه مبارک رمضان آیات نماز را تفسیر می نمایند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ آقای عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان در جلسه ای با حضور مدیر کل سازمان تبلیغات و معاون فرهنگی آن اداره کل توافق کردند به روحانیون سازمان تبلیغات که به روستاها و شهر های استان اعزام می شوند ابلاغ گردد که هر روز حداقل یک آیه نمازی تفسیر کنند.

همچنین مقرر شد در پایان ماه مبارک رمضان ادارات شهرستانی سازمان تبلیغات گزارش عملکردرا در قالب نمون برگ طراحی شده به ستاد اقامه نماز استان ارسال نمایند.