مدیر ستاد اقامه نماز استان در دیدار با معاون مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی پیشنهاداتی را در جهت استفاده از ظرفیت های استانداری در توسعه فرهنگ نماز مطرح نمود.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با معاون مدیریت و منابع انسانی ضمن تبریک انتصاب ایشان در مسئولیت جدید توضیحاتی در مورد برنامه های ستاد اقامه نماز ارائه نمود و پیشنهاداتی را در جهت استفاده از ظرفیت ها در توسعه فرهنگ نماز مطرح و پیشنهاد نمود: موضوع نماز و خانواده که نیاز کارمندان و خانواده آنان می باشد در برنامه های آموزشی، تبلیغی و ایجاد فضای معنوی دیده شود وهمچنین در محیط هایی که از ناهنجاری ها رنج میبرند امر نماز را مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه یادآور شد: همچون گذشته بدلیل الگو بودن استانداری و فرمانداری ها برای دیگر سازمان ها نماز و برنامه های نمازی با کیفیت برگزار و از خدمتگزاران این امر تقدیر بعمل آید و نامه وزیر محترم کشور در امر نماز در ساختار اداری پیگیری شود.

در ادامه معاون محترم مدیریت و منابع انسانی  خانم موسوی، ضمن تشکر یاد آور شد: به نماز علاوه بر وظیفه سازمانی بعنوان یک وظیفه دینی توجه خواهد شد و آنچه مطرح شد یقینا با برنامه ریزی صحیح پیگیری خواهد گردید.