جلسه شورا ی اقامه نماز داره کل امور عشایری صبح امروز با حضور مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان و همچنین مدیرکل و معاونین امور عشایری در این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اردبیل, عبدی مدیر ستاد استان گفت: امور عشایر در کشور با قشر خاصی از افراد جامعه که یک قشری متمدن و انقلابی هستند سرو کار دارد و این قشر در تمام مراحل و شرایط از نظام و انقلاب حمایت کرده و با تمام توان در عرصه هستند.

عبدی در ادامه افزود: ستاد اقامه نماز در نظر دارد از ظرفیت امور عشایری استفاده کند و با همکاری و هماهنگی این نهاد برنامه های مختلفی در زمینه ترویج و توسعه نماز در میان عشایر و خانواده های آنان اجرا کنند زیرا که این قشر به این برنامه ها نیاز دارند و خدمت برای این افراد یک وظیفه است و آشنا ساختن آنان با احکام و مسائل دینی یک تکلیف شرعی محسوب می شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه، آذری مدیر کل امور عشایری استان نیز گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در میان عشایر ارائه داد و گفت: در سال جاری با همکاری و هماهنگی ستاد اقامه برنامه های خوبی در زمینه ترویج و توسعه نماز در میان این اقشار زحمتکش اجرایی کنیم.