در ادامه نشست های هم اندیشی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز دو نشست با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان با نماینده ولی فقیه در دانشگاه فردوسی جناب آقای حجت الاسلام حسینی و دبیر ستاد اقامه نماز فرمانداری مشهد بصورت جداگانه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ در ادامه نشست های هم اندیشی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز دو نشست با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان با نماینده ولی فقیه در دانشگاه فردوسی جناب آقای حجت الاسلام حسینی و دبیر ستاد اقامه نماز فرمانداری مشهد بصورت جداگانه تشکیل شد.

مدیر ستاد اقامه نماز در نشستی با نماینده ولی فقیه در دانشگاه فردوسی جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین حسینی مطلق نسبت به طرح های توسعه فرهنگ نماز و تفسیر در ماه مبارک رمضان مطرح و گفتگو شد.

همچنین مدیر ستاد اقامه نماز استان با دبیر ستاد اقامه نماز فرمانداری مشهد در جهت ساماندهی بهتر ادارات مشهد و نظارت بر فعالیت های آنان در حوزه نماز گفتگو و مقرر گردید با توجه به ظرفیت و شرایط زائر پذیری مشهد توجه بیشتری گردد.