اولین جلسه فصلی دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان البرز ۲۵ اردیبهشت اولین جلسه فصلی دبیران شورای اقامه نماز در سال ۹۸ درسالن هماش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف آموزش فرایند ارزیابی ادارات کل و دستگاه های اجرایی استان تشکیل شد، حجت السلام و المسلمین موسوی مدیر ستاد اقامه نماز استان در خصوص برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی در سال ۹۷ و چگونگی ارزیابی این برنامه ها نکاتی را بیان داشت.

در ادامه این جلسه کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نمازاستان البرز، توضیحاتی در خصوص نحوه چگونگی بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه سجاده ارائه داد.

برپایه این خبر ارزیابی عملکرد سال ۹۷ فعالیت های اقامه نماز دستگاه های اجرایی در سه سطح شهرستان، استان و کشور اجرا می گردد و دستگاه های اجرایی توسط هیأت های ارزیابی تعیین شده ارزیابی و امتیازات مجموع یک دستگاه جهت بررسی نهایی به هیأت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان انعکاس داده خواهد شد.